مطالبات معوق راه تنفس بانک‌ها را بسته استاجرای طرح مشکاه اقدامی حائز اهمیت از سوی شرکت طرح واندیشه

 

اکثر پرونده‌های مشکوک الوصول به دلیل عدم اقدامات به موقع حقوقی وصول نشدندموفقیت طرح مشکاه به آزادسازی ذخائر بلوکه شده بانک منجر می شودوصول نقدی مطالبات مشکوک الوصول برای بانک حکم چاه نفت را دارداستمرار فعالیت‌های موفقیت‌‌آمیز طرح و اندیشه در گرو برنامه عملیاتی بلند مدت استمطالبات چرخ دنده‌های بانک را متوقف می‌کنداقدام طرح و اندیشه در پرداختن به مطالبات مشکوک الوصول هوشمندانه و قابل تحسین استانطباق برنامه عملیاتی طرح و اندیشه با شعب گامی در راستای همسو شدنطرح و اندیشه در حوزه وصول مطالبات باید اختیارات گسترده‌تری داشته باشد

طرح و اندیشه بهترین گزینه بانک ملت برای وصول معوقات است

تفکیک مطالبات مشکوک الوصول راه حل دست یابی به موفقیت

 

طرح شفق و مشکاه پیش درآمد برنامه عملیاتی سال 97 استبیست و هفتمین جلسه ستاد مرکزی مشکاه برگزار شدبیست و ششمین جلسه ستاد مرکزی طرح مشکاه برگزار شدبیست و چهارمین جلسه ستاد مرکزی طرح مشکاه برگزار شدبیست و سومین جلسه طرح مشکاه برگزار شدبیست و دومین جلسه طرح ستاد مرکزی مشکاه برگزار شدعملکرد دفتر نمایندگی البرز در قالب طرح مشکاه ارزیابی شد

نشست بررسی عملکرد منطقه پنج(ممتاز و مرکز) و منطقه مستقل و آزاد تجاری برگزار شد

بررسی مستمر عملکرد و برنامه‌های ادارات و کارشناسان وصول در قالب طرح مشکاهسال آینده تغییرات جدی را در حوزه عملیاتی شرکت شاهد خواهیم بودطرح مشکاه در شعب بانک ملت حوزه شهرستان بم معرفی شداقدامات و عملکرد نواحی 2 و 3 در خصوص طرح مشکاهتأکید قائم مقام مدیرعامل بر خلق محصول و کشف ابزارهای جدید در حوزه وصول مطالبات


  طرح عملیاتی مشکاه بسیار تخصصی و در راستای اهداف بانک ملت است
 هفتمین جلسه ستاد طرح مشکاه برگزار شد


  آئین اختتامیه طرح شفق و رونمایی از طرح مشکاه برگزار شد