سامانه رسیدگی به شکایات

به سامانه رسیدگی به شکایات شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت خوش آمدید

مراجعین و همکاران گرامي
با سلام و عرض ادب

1. چنانچه شما از نحوه ارائه خدمات در هريك از معاونتها، مدیریتها و ادارات تابعه و دفاتر نمایندگی شرکت در زمينه هاي نقض قوانين، كوتاهي يا عدم انجام وظيفه، اطاله رسيدگي، عدم پاسخگويي يا ضعف در ارائه خدمات، شكايتي داشته و شخصاَ ذينفع آن بوده و از شرکت درخواست رسيدگي داشته باشيد، مي توانيد شكايت خود را با توجه به رعايت نكات زير در سامانه رسيدگي به شكايات ثبت نموده تا وفق مقررات به آن رسيدگي و پاسخ لازم ارائه گردد.
2. سامانه الكترونيكي پاسخگويي به شكايات شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت، فرايندي است كه به موجب آن شما ميتوانيد شكايات خود را در آن ثبت نموده و مدیریت بازرسي اين شرکت مسئوليت پاسخگويي و رسيدگي به اين شكايات را به عهده دارد.
3. رويه ثبت و پاسخگويي به شكايات در سامانه موصوفی به گونه زیر است:
3-1 ورود به سامانه و ثبت شكايت
3-2 دریافت شماره پیگیری
3-3 پیگیری توسط مدیریت بازرسی
3-4 پاسخگویی به شکایت مطروحه در سامانه طی زمانبندي تعيين شده ((در صورت عدم پاسخگويي در مهلت معين ( 10 روز کاری ) شاكي مي تواند از طريق همين سامانه موضوع را پيگيري نمايد.))

پيش از تنظيم و ارسال شكايت خود به نكات زير توجه فرمائيد.
1. در صورتي كه قبلاَ شكايت خود را به روش ديگري ارسال نموده ايد و پرونده شمادر حال رسيدگي است ، ‌از ارسال مجدد شكايت خودداري نماييد.
2. به شكايت هايي كه قبلاَ به بازرسي شرکت ارسال شده است و مجدداَ از اين طريق ارسال مي شود، رسيدگي نخواهد شد.
3. شكايت هايي كه داراي اطلاعات ناقص و يا نادرست بوده و يا مشخصات شاكي ناقص و يا هويت وي احراز نشود، رسيدگي نخواهد شد.
4. در صورتي كه از چند مدیریت،اداره یا دفتر نمایندگی در چند موضوع شكايت داريد، براي هريك از مدیریتها، ادارات یا دفاتر نمایندگی و براي هريك از موضوعات يك فرم شكايت جداگانه تنظيم و ارسال نمائيد.
5. در صورتيكه جمعي از اشخاص حقيقي يا حقوقي و يا يك شخص حقوقي به ثبت شكايت در سامانه تمايل دارند بايد مشخصات يك فرد حقيقي به نمايندگي از اشخاص يا شركت ، در فرم شكايت درج شود ، در غيراينصورت به شكايت رسيدگي نمي شود. ( در صورت امکان معرفی نامه یا وکالتنامه خود را پیوست نمایید)
6. مسئوليت قانوني مطالب اظهارشده برعهده شاكي خواهد بود.
7. تكميل اطلاعات براي فيلدهاي ستاره دار الزامی است.
8. متن شكايت خود را حداكثر در 1500 كلمه معادل تقريبي 3 صفحه A4 تنظيم نمائيد.
9. با توجه به محدوديت زماني در نظر گرفته شده براي ايجاد ارتباط با سرور در فضاي اينترنت به هنگام ورود اطلاعات ، شايسته است در ابتدا متن شكايت خود را خارج از اين سيستم تايپ نموده و به هنگام تكميل اطلاعات شكايت نامه خود ، آنرا در محل متن شكايت كپي نماييد.

روش تنظيم و ارسال شكايت
شكايت بايد متضمن هويت كامل،نشاني شاكي و همراه با دلايل باشد. پس از وارد كردن مشخصات متشاکی و متن شكايت خود و ديگر اطلاعات مورد نياز در سامانه،‌ توسط سيستم يك شماره پيگيري براي شما صادر مي شود كه به وسيله آن مي توانيد در همين سامانه پاسخ خود را دريافت نمائيد . در نگهداري و عدم افشاي اين شماره به ديگران دقت نماييد.